Rezervat za zaščito divjih živali

Rezervat za divje živali od 1. novembra do 30. aprila

Dragi ljubitelji raznovrstnega gorskega športa, dragi plezalci in plezalke po ledenih stenah!
Okrajno glavarstvo Spittal an der Drau je območje Kesselwände v skladu s 70. členom koroškega zakona o lovu razglasilo kot območje zaščite divjih živali, avtohtonih gamsov in jelenov. Prepoved vstopa v zaščiteno območje velja od 1. novembra do 30. aprila. Prav tako je prepovedan lov v tem obdobju.

Jagdliches Sperrgebiet
Jagdliches Sperrgebiet Zusatztafel
Wildschutzgebiet Karte
Zemljevid rezervata za zaščito divjih živali
Wildschutzgebiet Kesselwände
Kesselwände

Rezervat za zaščito gamsov in jelenov

Čemu služi to zaščitno območje za divje živali? Namenjeno je zaščiti avtohtone populacije gamsov in jelenov. Območje okoli Kesselwände je pomembno zatočišče lokalne populacije gamsov. Zaščitno območje za divje živali nudi zatočišče prosto živečim živalim prav v teh napornih zimskih mesecih.

Wildschutzgebiet Kesselwände
Trop gamsov Kesselwände

Rezervat za divje živali za zaščito gozda in območij za pogozdovanje

Ohranitev tega območja kot zatočišča živali preprečuje selitev gamsov na višje ležeče pogozdene površine. Tako se občutno zmanjša škoda, nastala zaradi objedanja nasadov varovalnega gozda. Pogozdene mladike varovalnega gozda se zaradi objedanja ne morejo razviti do svoje polne velikosti in tako drevesa ne morejo v zadostni meri opravljati svojo varovalno funkcijo na pogozdenem zaščitnem območju.

Nadomestilo za izgubo habitata v zimskih mesecih

Plezanje po ledenih stenah v zimskih mesecih moti počitek jelenjadi. Okoli kraja krmljenja Mitterboden (glej zemljevid) se nahaja primeren habitat, kamor se lahko umakne populacija jelenjadi. Na ta način se da za živali vsaj delno nadomestiti izgubo bivalnega prostora. Upoštevajte, da je vstop v območja, namenjena krmljenju, prepovedan.

Ko spoštujete pravilo o prepovedi vstopa nam pomagate varovati gozd, da le-ta lahko ohrani in izvršuje svoje raznolike funkcije.

Najlepša hvala za vašo pomoč.