Území s ochranou divoké zvěře

Území s ochranou divoké zvěře od 1. listopadu do 30. dubna

Vážení příznivci horských sportů, milí ledolezci, v oblasti Kesselwände vyhlásilo okresní hejtmanství Spital an der Drau podle § 70 korutanského mysliveckého zákona (Kärntner Jagdgesetz) přírodní rezervaci za účelem ochrany zdejší jelení a kamzičí zvěře. Oblast s omezeným přístupem nesmí být používána v období od 1. listopadu do 30. dubna. V tomto období je rovněž pozastaven lov.

Jagdliches Sperrgebiet
Jagdliches Sperrgebiet Zusatztafel

Wildschutzgebiet Karte
Mapa území s ochranou divoké zvěře
Wildschutzgebiet Kesselwände
Kesselwände

Obora na ochranu kamzičí a jelení zvěře

Proč tato obora existuje? Slouží k ochraně místní populace kamzíků a jelenů. Oblast kolem Kesselwände je důležitým útočištěm pro místní populaci kamzíků. V oboře zvířata nacházejí ochranu během již tak vyčerpávajících zimních měsíců.

Wildschutzgebiet Kesselwände
Stádo kamzíků na Kesselwände

Území s ochranou divoké zvěře na ochranu lesů a zalesňovacích ploch

Zachování tohoto útočiště brání kamzíkům v migraci do výše položených zalesněných oblastí. To znatelně snižuje výskyt škod způsobených okusem v ochranných lesních porostech. Ochranný les se kvůli okusu nemůže rozrůst do plné velikosti, a nemůže tak dostatečně plnit ochranné funkce lesa.

Náhrada za ztrátu přirozeného životního prostoru v zimních měsících

Ledolezení v zimních měsících narušuje klidový režim vysoké zvěře. V okolí krmelce v obci Mitterboden (viz mapa) se nachází vhodný biotop, na který může populace vysoké zvěře přecházet. Tímto způsobem lze alespoň částečně kompenzovat ztrátu stanoviště. Vezměte prosím na vědomí, že do krmných zařízení je vstup zakázán.

Dodržováním zákazu vstupu nám pomáháte chránit les s jeho rozmanitými funkcemi.

Děkujeme za Vaši pomoc.